Léon Frédéric ( Brussel 1856 - Schaarbeek 1940 )

Frédéric studeert aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Brussel. Hij verblijft in 1878 en 1879, samen met beeldhouwer Julien Dillens, in Florence, Venetië en Rome. Hij wordt er beïnvloed door de realistische schilderkunst uit die tijd. Terug in België krijgt zijn werk een sterke sociale en christelijke inslag. Vanuit zijn interesse in de Quattrocento-schilderkunst gaat hij zich verdiepen in de Vlaamse Primitieven. Hij schildert met een strakke kaligrafische stijl, met veel nadruk op de figuren, meestal boeren en arbeiders. Eind jaren 1880 wordt Frédéric, samen met Dillens, lid van de avangardistische kunstkring L’Essor. Vanaf die tijd ontwikkelt hij geleidelijk, mede onder invloed van Jean Delville, een eigen, modernistische stijl die uiteindelijk als symbolistisch getypeerd zal worden. In 1929 wordt hij door koning Albert I verheven tot de rang van baron – op hetzelfde moment als James Ensor. Hij is één van de belangrijkste schilders van het symbolisme in België. Diverse werken van Fréderick bevinden zich momenteel in het Museum voor Schone Kunsten van Gent, het Fin-de-Siècle Museum van Brussel, het Philadelphia Museum of Art en het Musée d'Orsay in Parijs. Frédéric étudie à l'Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles. En 1878 et 1879, séjour avec le sculpteur Julien Dillens à Florence, Venise et Rome. Il est influencé par la peinture réaliste de l'époque. De retour en Belgique, son travail prend une forte orientation sociale et chrétienne. Partant de son intérêt pour la peinture du Quattrocento, il se plongera dans les Primitifs flamands. Il peint avec un style calligraphique stricte, avec beaucoup d'emphase sur les figures, principalement des paysans et des ouvriers. À la fin des années 1880, Frédéric devient, avec Dillens, membre du cercle d'art avant-gardiste L'Essor. A partir de cette époque, il développe progressivement, surtout sous l'influence de Jean Delville, son propre style moderniste qui sera finalement qualifié symboliste. En 1929, il est élevé au rang de baron par le roi Albert Ier, en même temps que James Ensor. Il est l'un des plus importants peintres du Symbolisme en Belgique. Plusieurs œuvres de Fréderic sont actuellement au Musée des Beaux-Arts de Gand, au Musée Fin-de-Siècle de Bruxelles, au Philadelphia Museum of Art et au Musée d'Orsay à Paris.

;