Dan Van Severen ( Lokeren 1927 - Gent 2009 )

Abstract painter, his abstraction was based on simple geometric forms: squares, rectangles, rhombs and ovals. His drawings often consisting of only one line. Combining squares and rectangles led him to distillate the cross, the universal sign and key to all his compositions and omnipresent in all his later work.
He was a founding member of the mouvement G58.
His work was exhibited and is represented in SMAK Ghent, M hka Antwerp and MuZee
Ostend.

Dan Van Severen was een Belgisch kunstschilder. Van Severen was een vertegenwoordiger van de abstracte schilderkunst. Zijn abstracte kunst was gebouwd op eenvoudige geometrische motieven: vierkant, rechthoek, ruit, cirkel en ovaal. Zijn tekeningen bestonden soms uit een enkele lijn. Uit de combinatie van vierkant en rechthoek distilleerde hij later de kruisvorm, het universele teken, dat de uiteindelijke sleutel van al zijn composities vormde. Het kruis is in zijn latere werk altijd aanwezig. Tijdens Expo 58 verenigde hij zich met vrienden en kennissen uit het avant-garde-milieu tot de groep G58. Zijn schilderijen worden onder meer tentoongesteld in het SMAK, het Muhka en Mu.ZEE

;