Max Pinckers ( Ghent, Belgium 1988 )

Max Pinckers (°1988, BE) groeide op in Indonesië, India, Australië en Singapore, en is momenteel gevestigd in Brussel, België. Zijn werk verkent de kritische, technologische en ideologische structuren die de productie en consumptie van documentaire beelden omringen. Documentairefotografie is voor Pinckers meer dan de representatie van een externe realiteit: het is een speculatief proces dat realiteit en waarheid benadert als meervoudige, kneedbare begrippen die op verschillende manieren kunnen worden gearticuleerd. Net als de externe wereld die het beweert te representeren, is het documentaire beeld inherent instabiel, afhankelijk van de context en van de gebruikelijke taal van realisme. Pinckers' werk is gebaseerd op hedendaagse en historische debatten, waarbij feit, fictie en verbeelding worden samengevoegd om na te denken over de manier waarop de werkelijkheid wordt gedefinieerd en gerepresenteerd. Het behandelt documentaire als een hybride praktijk die niet alleen beelden omvat, maar ook objecten, performance, teksten, gevonden beelden en sculpturale interventies die de complexe aard van perceptie onderzoeken. Samenwerking is essentieel voor Pinckers' praktijk, omdat dit ruimte creëert voor het uitwisselen van ideeën en voor een kritisch onderzoek naar zijn eigen positie als fotograaf. Toeval en intuïtie zijn ook een steeds belangrijkere rol gaan spelen in zijn werk. Het opnemen van elementen waarvan de betekenis niet onmiddellijk duidelijk is, is een manier om het documentaire gebaar uit te breiden en virale affiniteiten en gedeelde betekenissen op te nemen die buiten de aanvaarde definities van de werkelijkheid staan. Uiteindelijk wil Pinckers met zijn zelf reflexieve werk zowel het documentaire discours als de artistieke praktijk bevragen - om nieuwe vormen van documentaire te creëren die de bedrieglijke aard van beelden benadrukken en het publiek herinneren aan de manier waarop halve waarheden en vooroordelen onze ontmoetingen met informatie vormgeven - maar altijd menselijk. Zijn werk krijgt vorm in zelf gepubliceerde kunstenaarsboeken en tentoonstellingsinstallaties zoals The Fourth Wall (2012), Will They Sing Like Raindrops or Leave Me Thirsty (2014), en Margins of Excess (2018). Pinckers is Doctor in de Kunsten en gastdocent aan de School of Arts KASK & Conservatorium in Gent, België. Hij ontving meerdere internationale prijzen, zoals de Edward Steichen Award Luxemburg 2015 en de Leica Oskar Barnack Award 2018. In 2015 richtte hij de onafhankelijke uitgeverij Lyre Press op en in 2017 The School of Speculative Documentary. Pinckers wordt vertegenwoordigd door Gallery Sofie Van de Velde in Antwerpen en Tristan Lund in Londen.

;