Rik Wouters ( Mechelen 1882 - Amsterdam 1916 )

Rik Wouters is amper 33 wanneer hij overlijdt. Daarmee verloor de Belgische kunstwereld een van zijn jonge talenten. Wouters was een levenslustige, vroegrijpe en ambitieuze man vol zelfvertrouwen. Zijn inzicht in kunst was origineel. Hij was trouw in zijn vriendschappen met o.a. Simon Lévy, Theo Blickx en Ernest Wijnants.

Begonnen als sculpteur in het meubelatelier van zijn vader Emile Wouters zet hij onder impuls van Theo Blickx de stap naar het artistieke beeldhouwen. Hij volgt lessen aan de Mechelse en Brusselse Academie voor Schone Kunsten. In Brussel ontdekt hij het schilderen wat hij een grote uitdaging vindt. Het tekenen zit hem echter in het bloed. Vanaf het ogenblik dat hij naar de academie gaat, tekent hij zonder ophouden. In enkele lijnen weet hij op rake wijze zijn onderwerp weer te geven.

Rik Wouters is zeer naïef als het op zakelijke overeenkomsten aan komt. Het verwerven van een inkomen is niet zijn grootste bekommernis. Net als andere "moderne" kunstenaars wil hij zich op de eerste plaats meten met zijn voorgangers en tijdgenoten. Het tonen van zijn werk aan een publiek is voor hem een van de grootste drijfveren als kunstenaar. Vanaf zijn eerste tentoonstellingen kan Wouters op veel belangstelling rekenen. Men bewonderde zijn kleurenpalet in zijn schilderijen, zijn vloeiende lijnen in zijn tekeningen en zijn expressieve boetseertechniek in zijn beelden.

;