Fik Van Gestel ( Turnhout 1951 )
the Nightingales, 2013
Oil on canvas
1000 x 650 x 600
Signed on the reverse
 
Artist Biography:
Wie schilderkunst vereenzelvigt met de veilige herkenbaarheid van thema en stijl komt bij Fik van Gestel bedrogen uit. Herhaling, het werken in reeksen of varianten, het hanteren van terugkerende formules zijn niet aan hem besteed. Uit die veelzijdigheid hoeven we niet te besluiten dat zijn werk een rode draad zou ontberen. Telkens gaat het hem om beelden die in zijn onmiddellijke omgeving opduiken, van planten uit de tuin tot inkomende computerbeelden. De meeste onderwerpen kunnen in verband gebracht worden met verschijnselen uit de chaostheorie, waardoor ze zich gemakkelijk lenen tot een graad van abstractie.
De herkenbare elementen vormen een aanknopingspunt met het proces van het schilderen op zich. Opvallend in deze schilderijen is de intensiteit waarmee aan elk element een eigen karakter wordt gegeven. Ieder moment van het schilderen en van het leven onthult zijn eigen rijkdom
 

the Nightingales, 2013